Reklamacje

Reklamacja może być zgłoszona telefonicznie pod numerem: +48 600 482 117, e-mailem pod adresem: zamowienia@powerflower.waw.pl lub w siedzibie firmy pod adresem: Cząstków Mazowiecki 19.

Reklamację może składać jedynie osoba zamawiająca produkt.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub przesłanie zdjęcia produktu wraz z opisem.

Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem rozpatrywane są niezwłocznie (maksymalnie w ciągu czterech dni) od daty dostarczenia zamówionego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

Roszczenia Klienta z powodu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamówionego produktu.

Tulipany Warszawa